Köpa hemsida – Bygg vidare på befintlig grund

Att köpa en hemsida, befintlig domän eller ta över en befintlig eller nyligen nedlagd sajt kan i många fall vara en smidig genväg till riktigt bra sökmotoroptimering. Men det finns fallgropar och det är en hel del att tänka på. Vi har tittat närmare på vad du företagare ska tänka över när du köper en sajt.

En egen sajt är förmodligen det mest beprövade och pålitliga sättet att etablera sin närvaro på nätet. Även om sociala medier har kommit att bli betydande kanaler, så är hemsidor avsevärt mycket mer lämpade för den som vill ha kontroll över sitt innehåll och skapa en långsiktigt relevant marknadsföringskanal.

Däremot tar det ofta lång tid att bygga upp såväl det innehåll som den renommé som krävs för att en sajts innehåll och domännamn ska rankas högt i sökmotorernas resultatlistor.

För att få snabbare resultat väljer därför många att köpa en befintlig sajt. Här har du en steg-för-steg-guide till vad du bör tänka på för bättre köp av befintlig hemsida.

 1. Sajtens tillgänglighet – Är den till salu?
 2. Domänen och sidans historik – Motsvarar den din inriktning?
 3. Besöksdata – Är sajten aktiv?
 4. Intjäningsförmåga – Omsätter sajten pengar?
 5. Sajtens pris – Kan du argumentera?
 6. Dina intressen – Riskerar du att hamna i ett problematiskt läge?
 7. Sajtens utformning – Är den smidig att ta över?
 8. Grisen i säcken – Känns det rätt?
 9. Formalia – Hur slutförs köpet?

Vad innebär det att köpa en hemsida?

Att köpa en hemsida innebär att du helt enkelt tar över en befintlig sajt eller domän som tidigare har varit i bruk. Detta gör att du får chansen att ta del av både befintlig besökstrafik och den rankning som sajten redan har hos sökmotorerna.

När du står inför beslutet att köpa en sajt har du att välja mellan dessa två alternativ.

 • Köpa en befintlig sajt och domän som fortfarande är i drift.
 • Köpa en nyligen nedlagd sajt där domänen har förfallit och kan registreras på nytt eller där domänen blivit parkerad.

Båda dessa situationen kan ge betydande fördelar avseende såväl synlighet som intjäningsförmåga. Men för att effekten inte ska bli omvänd så behöver du veta vad det är du köper.

Detta bör du tänka inför ditt köp av hemsida

När du står inför beslutet att köpa en hemsida så kommer det vara en hel del du måste tänka över. På många sätt påminner det faktiskt om att stå vid fruktdisken och välja ut apelsiner eller äpplen. Är man inte försiktig riskerar man att få en rutten frukt som knappast leder till särskilt mycket nöje. Fast att utvärdera en sajt är förstås lite mer omständligt än att välja frukt.

1. Sajtens tillgänglighet

Det första du bör ta ställning till är huruvida sajten ens går att köpa. Det finns flera olika tillvägagångssätt.

Många väljer att köpa från särskilda marknadsplatser där befintliga sajter marknadsförs och ofta auktioneras ut. Fördelen är att processen blir enklare, men nackdelen är att slutkostnaden i många fall blir högre.

Flippa är en av de numera mer populära marknadsplatserna.

Genom att kontrollera vem som äger en domän får du även möjligheten att kontakta dess ägare. Då kan du på egen hand föreslå en försäljning och erbjuda vad du anser att domänen är värd. Informationen om befintlig ägare hittar du med hjälp av valfri Whois-tjänst.

När en sajt överges eller helt enkelt slutar underhållas så resulterar det ofta i att dess domän förfaller och kan registreras på nytt. Genom att övervaka nyligen förfallna domäner kan du ofta hitta ett eftertraktat domännamn, och köpa det till samma låga pris som vid nyregistrering.

Med Expireddomains kan du hitta domäner som nyligen blivit tillgängliga eller som inom kort kommer gå att köpa.

Genom att bekanta dig med andrahandsmarknaden för domänen kan du även förbättra din känsla för vad en sajt egentligen är värd. För i många fall är själva domänen minst lika viktig som en sajts innehåll.

2. Domänen och sidans historik

När det handlar om sökmotorer så är begrepp såsom auktoritet och förtroende vanligt förekommande. Vad dessa åsyftar är huruvida sökmotorerna anser att en viss sajt under en längre tid har tillhandahållit den sorts innehåll som faktiskt efterfrågas.

Om sidan innehåller kontroversiellt eller dåligt material är risken stor att resultatet av att köpa en befintlig sajt blir sämre än om du hade skapat en ny sajt från grunden.

Kom ihåg att det är viktigt att se historiken i ett långsiktigt perspektiv. Med Wayback Machine från Internet Archive kan du se domäners historik från 1996 till nutid.

Det är även viktigt att tidigare innehåll i viss utsträckning motsvarar den sorts innehåll du planerar att tillföra. Om en sajt plötsligt börjar uppvisa drastisk förändring i innehåll och riktning så finns risken att den kommer att bestraffas av sökmotorerna, vilket är den direkta motsatsen till vad du vill uppnå.

3. Besöksdata

Besöksdata innebär kort och gott vilka som besöker en viss sajt, samt hur ofta besöken sker. Exakt statistik går endast att få om man har tillgång till sajtens faktiska besöksdata, men numera finns det ett flertal webbtjänster som gör en rättvisande översikt.

Semrush har på kort tid blivit mångas förstahandsval, men är samtidigt bara en av flera liknande sajter.

Du kan även se besöksdata som ett tecken på en sajts potential. Har den många besökare som härstammar från ett geografiskt område som är aktuellt för den riktning du vill ta sajten, så kommer din långsiktiga nytta för sajten att bli avsevärt mycket större.

Hur djupgående analys man bör göra beror i stor utsträckning på hur nischat och riktat innehåll man planerar att tillföra. Se till att vara noggrann i hur du förhåller dig till den tillgängliga informationen, och undvik att vara allt för entusiastisk i din tolkning.

4. Sajtens intjäningsförmåga

Intjäningsförmåga är ett omfattande begrepp. Väldigt ofta så likställs det med antalet besökare. Men i verkligheten är det en på många sätt fristående faktor. Särskilt då det är långt ifrån varje besök som resulterar omsättning, konverteringar och klick.

Det finns egentligen inget automatiserat sätt att fastställa en sajts intjäningsförmåga. Tvärtom kräver det att man utvärderar sajten och bildar sig en egen uppfattning om hur mycket den tjänar.

 • Sker det någon faktisk omsättning? Ofta så ger sajter sken av att tjäna pengar, när de i verkligheten inte skapar särskilt stor omsättning alls.
 • Har sajten många konkurrenter? Om det finns många konkurrenter så är det ofta ett tecken på att intjäningsförmågan är begränsad.
 • Har sajten ett särskilt värde för dig? Ibland kan domäner eller sajter bli en viktig del av din egen marknadsföring. Därför är det viktigt att även överväga huruvida det finns ett särskilt värde som är indirekt kopplat till din egen verksamhet.
 • Är sajten en källa till potentiella kunder? Ibland kan en sajt ha ett värde som på sätt och vis sammanknyter med dess besökare. Detta gäller främst om det finns en besökargrupp som är relevant för vad du planerar att tillföra.

Detta är bara ett exempel på några av de många frågor man kan ställa sig när man utvärderar en sajts intjäningsförmåga. Vad som innebär rätt förutsättningar för omsättning kan ofta varierar stort mellan olika situationer.

Detta bör du tänka på när du bestämt dig för att köpa

När du väl har gjort ditt förarbete och beslutat dig för att en viss sajt är värd att köpa, så är det viktigt att inte agera för hastigt. Genom att ta det lugnt och sansat så undviker du att ta ett förhastat beslut och kan ofta säkerställa ett mer förmånligt pris.

Kom även ihåg att allt ditt förarbete kommer att göra dig bättre rustad för att argumentera prissättning och möta en eventuell säljare på en mer jämn nivå. Att hamna i underläge på grund av att säljaren har ett informationsövertag är sällan en bra utgångspunkt.

Känner du dig det minsta osäker så bör du återgå till planeringsfasen och utvärdera sajten på nytt.

5. Sajtens pris

Det finns ett traditionellt påstående som säger att pris är vad du betalar, medan värde är vad du får. Därför är det viktigt att inte hamna i fällan att låta prissättningen vara en ensidig fråga som kontrolleras av säljaren.

Ibland finns det inget förhandlingsutrymme. Men i andra situationer har du stor chans att påverka prissättningen. Genom att vara på det klara med vad sajten är värd för dig så kan du sätta dig i ett bättre utgångsläge där du inte riskerar att betala överpris.

Var inte blygsam när det kommer till att argumentera för vad du anser att sajten är värd. Genom att visa att du vet vad du pratar om minimerar du risken att du behöver betala mer än nödvändigt.

Spendera gärna lite tid på att fundera över vilka saker som kan tala för att sajtens pris bör sänkas. Det kan handla om allt ifrån att den inte uppdaterats på länge, till att antalet besökare ser ut att minska. Allt som kan vara till din fördel bör övervägas att lyftas fram som argument.

6. Dina intressen

Att köpa en befintlig sajt bör ses som ett förhållandevis långsiktigt projekt. Därför är det viktigt att ha ett helhetsorienterat perspektiv. Att bevaka sina intressen är ett sätt att undvika oväntade problem.

 • Ekonomiska intressen. Att köpa en sajt bör i grund och botten utgå från ett ekonomiskt perspektiv. Därför bör du verkligen säkerställa att sajten redan i nuläget genererar pengar, eller kommer att bli en del av det som genererar pengar åt dig.
 • Juridiska intressen. Du vill i största möjliga mån riskera att få brotts- eller upphovsrättsliga problem i samband med ditt köp av en sajt. Se därför till att den håller en lagmässigt acceptabel nivå.
 • Praktiska intressen. Om du planerar att driva sajten vidare så bör du säkerställa att den inte förlitar sig på ett gammalt publiceringssystem, och att det finns en praktisk möjlighet att låta den leva vidare. Detta gör att undvika merkostnader i form av att göra gammalt innehåll mer kompatibelt med nya system.

Exakt vad du bör ha extra koll på i detta hänseende kommer på många sätt att variera utifrån dina individuella omständigheter. Ta därför chansen att fundera lite extra över vad dina långsiktiga intressen egentligen är.

7. Sajtens utformning

När det kommer till sökmotorer så reagerar de sällan positivt när en hemsida genomgår drastiska förändringar. Ofta leder det till att sajtens rankning helt och hållet omvärderas. Därför är det ofta en bra idé att inledningsvis i så stor utsträckning som möjligt bibehålla sajtens innehåll och utformning.

Ibland kan det däremot vara problematiskt om sajten har en infrastruktur som är väldigt specialiserad. Detta kan nämligen försvåra allt ifrån att bibehålla den befintliga utformningen till att hantera och tillföra nytt innehåll.

Se därför till att utvärdera sajten utifrån både ett praktiskt och tekniskt perspektiv för att få en känsla för huruvida den är utformad på ett sådant sätt att den är rimlig att fortsätta driva.

8. Undvik grisen i säcken

Grisen i säcken är den klassiska benämningen på när man köper något utan att veta vad det egentligen är. Detta är oerhört vanligt när det kommer till handel med sajter, och ofta så kan skenet faktiskt bedra. Därför får man i väldigt stor utsträckning förlita sig på gediget för- och efterarbete.

Det är en bra idé att påminna sig själv om att nyttan av köpet ofta står i direkt relation till hur noggrant man har utvärderat för- och nackdelarna. Vill man vara helt säker kan det även vara en bra idé att kontakta en konsult eller en SEO-byrå, som ofta har mer omfattande erfarenheter.

9. Formalia inför köpet

Exakt hur köpet kommer att genomföras kommer i stor utsträckning att beror på huruvida du väljer att köpa via en marknadsplats, eller hantera köpet på egen hand. Rent praktiskt finns det mycket att vinna på att använda en marknadsplats, då det även är en garanti för att det finns en oberoende mellanhand som kan kliva in om det uppstår problem.

Att köpa via en marknadsplats medför däremot väldigt ofta betydande merkostnader. Därför väljer många att sköta köpet på egen hand. Detta kräver däremot ett större mått av noggrannhet.

 • Var säker på att du vet vem du har att göra med.

En grundläggande och avgörande punkt är att faktiskt veta vem det är man köper av. Om det handlar om en privatperson bör du se till att ha tillgång till såväl namn och personnummer som adress. Handlar det om ett företag så blir företagets registreringsnummer en betydande fråga.

 • Precisera omfattningen av köpet.

För att du ska vara säker på att du får vad du förväntar dig så är det viktigt att vara extra noggrann när det kommer till att precisera exakt vad du köper. Här finns det inget som heter att vara för petig.

Specificera vad köpet omfattar. Allt ifrån domän till innehåll, databas, lösenord och användarregister. Se även över de externa tjänster som sajten använder. Det är inte alltid säkert att de går att överlåta. Om sajten använder icke-överlåtningsbara så blir det ett bra argument för prisnedsättning.

 • Välj ett säkert betalsätt.

När det börjar närma sig betalning så bör du i så stor utsträckning som möjligt undvika direktöverföringar. För när du gör en banköverföring tappar du alla möjligheter att reklamera transaktionen. Skulle det visa sig att något gått fel så står du med skägget i brevlådan.

Välj istället att genomföra betalningen via en mellanhand som erbjuder köparskydd. Det gör att du alltid kan vända dig till dem om det skulle visa sig att något gått fel.

 • Se till att ha pappersdokumentation.

När det kommer till avtal och köp så är det viktigt att vara så traditionell som möjligt och se till att allt det väsentliga finns nedskrivet. Handlar det om betydande summor bör du överväga att gå så långt som att skicka fysiska papper för underskrift.

Skulle det uppstå en tvist så är det i slutändan själva dokumentationen som kommer att avgöra vad var och en har rätt till.

Hur mycket kostar det att köpa en sajt?

Det finns inget pris som är satt i sten när det kommer till att köpa en sajt. Kostnaderna kan variera från allt mellan avgiften för att nyregistrera en domän till enorma belopp. Ofta kommer kostnaden att variera beroende på huruvida du väljer att köpa från en marknadsplats eller om du på egen hand kontaktar sajtens ägare.

Ofta kan det vara en bra idé att ta reda på vad liknande sajter har sålts för. På så sätt kan du bilda dig en uppfattning om sajtens potentiella värden, vilket kan göra det enklare för dig när det kommer till en eventuell diskussion om prissättning.

Bör du slutföra köpet själv?

Det är många saker att tänka på när man köper en sajt är ingen hemlighet. Så det är definitivt värt att poängtera att det inte är ovanligt att man blir överväldigad. Därför kan det vara bra att påminna sig själv om att man inte nödvändigtvis behöver axla hela ansvaret själv.

Numera arbetar många webbyråer och SEO-företag med köp och förmedling av sajter. Genom att kontakta ett företag som har erfarenheter av denna sorts handel kan du göra det enklare för dig och skapa mer tid över till annat då sökmotoroptimering är en stor del av framgången för din webbplats.

Sammanfattning

Förhoppningsvis så har du haft nytta av vår genomgång av vad det innebär att köpa en sajt. Det är vår främsta ambition att göra det enklare för dig att ta rätt beslut och få så mycket valuta som möjligt för de pengar du väljer att spendera på sajten.

 • Fördelarna med att köpa en hemsida blir bara uppenbara med noggrann efterforskning.

Som första steg i att nå framgång med att köpa en befintlig sajt så måste man alltid ta ställning till huruvida det man planerar att köpa faktiskt har de förutsättningar som krävs för att leda till omsättning eller bättre marknadsföringsmöjligheter.

Kom alltid ihåg att kontrollera sajtens historik och nutida inriktning.

 • Besökare är nyckel till framgång. Men de måste även vara rätt sorts besökare.

Genom att bilda dig en uppfattning om vilken sorts besökare sajten har, får du möjligheten att bedöma huruvida det är den sorts användare som kommer att bidra till omsättning.

Att ha en känsla för besökare är särskilt viktigt om du planerar att på sikt integrera sajten med din egen verksamhet.

 • Glöm inte bort sajtens intjäningsförmåga.

Intjäningsförmåga är ett mångfacetterat begrepp. Huruvida sajtens nuvarande intjäningsförmåga är viktig kommer att stå i direkt relation till dina egna planer för sajten.

Om du väljer att köpa en befintlig sajt för att driva trafik till din nuvarande verksamhet så kanske intjäningsförmågan blir en sekundär fråga. Men om du planerar att få intäkter från sajten är det viktigt att kontrollera dess långsiktiga förutsättningar.

 • Undvik lockelsen att övervärdera sajtens värde.

När man bestämmer sig för att köpa en sajt så kommer det i många fall att väcka en hel del känslor och impulser. Ofta faller man för lockelsen att endast se fördelarna och mer eller mindre förbiser från eventuella risker och ekonomiska nackdelar.

För att undvika att betala för mycket är det därför väldigt viktigt att vara realistisk gällande såväl värde som vilka förväntningar man har på sajtens intjäningsförmåga.

 • Se till att köpet inte resulterar i oväntade problem.

Världen har på kort tid blivit väldigt komplicerad och mångfacetterad. Numera behöver man i många fall vara väldigt försiktig när det gäller allt ifrån varumärkesintrång till marknadsföringsregleringar.

Att utvärdera köpet utifrån ett ekonomiskt, juridiskt och praktiskt hänseende kommer på många sätt vara en garanti för att sajten inte riskerar att krocka med ens egna intressen.

 • Räds inte att ta in extern hjälp i samband med köpet.

I många fall kan man göra det enklare för sig genom att anlita extern kompetens. Marknadsföringsbyråer och webbyråer med SEO som särskild inriktning har numera ofta omfattande erfarenheter av att köpa och överlåta befintliga sajter.

Är du det minsta osäker på om du är redo att axla processen på egen hand så kan du vinna oerhört mycket på att anlita hjälp redan i ett tidigt skede. På så sätt bäddar du även för att få så många fördelar som möjligt med ditt köp.

Hoppas denna artikel har varit lärorik och skulle du ha några frågor till oss på EMS Design Webbyrå är det bara mejla eller ringa. Vårt fokus är en bra, stabil och sökmotoroptimerad design när det kommer till webbutveckling. Lycka till med ert projekt!

2 svar på ”Köpa hemsida – Bygg vidare på befintlig grund”

Lämna en kommentar

17 − sju =