Responsiv webbdesign – Bra att veta

Mobilanpassad webbdesign är framtiden

Begrepp som mobilvänlig design och responsiva sajter har blivit vanligt förekommande när det kommer till såväl allmän webbdesign som sökmotoroptimering. Ofta tas det för givet att man vet vad det hela åsyftar, varför det numera är ett måste att hålla det i åtanke och hur man säkerställer att man får största möjliga nytta av det. Om du känner att du redan är bekant med vad responsiv webbdesign faktiskt är så kan du med fördel hoppa direkt vidare till den rubrik som intresserar dig i denna artikel, annars kommer vi tillsammans att titta närmare på följande punkter.

 • Hur och varför har designkraven förändrats?
 • Vad är responsiv webbdesign och varför är det viktigt?
 • Vilka fördelar uppnås med responsiv design?
 • Måste man verkligen tillämpa responsiv webbdesign?
 • Hur får man en responsiv och mobilanpassad sajt?
 • Räcker det med responsiv design eller behöver man tänka på annat?
 • En kort sammanfattning.

När världens första webbsajt lanserades i början av augusti 1991 så var det nog få som kunde tänka sig vilken omvälvande effekt det hela skulle komma att få. Om man kunde resa tillbaka i tiden och informera internetpionjärerna om att det, lite mer än ett decennium senare, skulle höra till vardagen att i stort sett hela tiden ha tillgång till webben via en smartphone eller surfplatta så skulle det nog få många huvuden att snurra.

Även om denna utveckling har skapat oanade möjligheter, så har den samtidigt kommit att ställa enormt höga krav när det kommer till själva utformningen av internettjänster. Vid internets begynnelse så var det ingen tvekan om att en internetansluten enhet motsvarade en dator med mus, tangentbord och en skärm med standardstorlek. Därför var det förhållandevis enkelt att lansera en hemsida och samtidigt vara säker på att alla besökare fick samma visuella och funktionella upplevelse. Tittar man tillbaka på äldre hemsidor så präglas de därför av en del otympliga egenheter såsom breda tabeller, kontrasterande text, blåa hyperlänkar och en ganska hög texttäthet. Att besöka denna sorts sidor med hjälp av en modern smartphone är sällan en rolig upplevelse.

I takt med att den tekniska utvecklingen gått framåt i rasande takt så kan man inte längre ta för givet vilken utrustning en internetanvändare har. Det kan handla om allt ifrån en vanlig dator till en mobiltelefon, surfplatta, spelkonsol eller Smart TV. Om man väljer att utforma en hemsida med antagandet att besökaren har en stor skärm och navigerar med hjälp av en muspekare så kan det få katastrofala följder. På senare tid har medvetenheten kring detta ökat, och det är numera vanligt att diskutera vikten av mobilanpassning och responsiv design.

Varför är webben annorlunda nu än för tio år sedan?

Även om webben, och internet i stort, har gått igenom ett stort antal enorma förändringar genom åren så har 2010-talet varit särskild omvälvande. Mycket verkar ha att göra med att den tekniska utvecklingen helt enkelt har hunnit i kapp de ambitioner och önskemål som såväl mjukvaruingenjörer och vanliga användare har haft. Till följd av den ständigt ökande tillgängligheten på datorkraft, och intensiva utbyggnaden av höghastighetsinternet, så kan man helt enkelt göra mer på internet än man kunde förut.

Webben har även kommit att bli avsevärt mycket mer interaktiv till följd av sociala medier, strömmande video och det växande allmänintresset av användarskapat innehåll. Webb 2.0 är ett begrepp som numera börjar falla ur tiden, men som kom att symbolisera denna utveckling. Den största pågående förändringen ligger däremot inte hos själva webben, utan hur vi som användare tar del av den.

Tittar man på siffror från såväl privata aktörer såsom Google, och organisationer likt Internetstiftelsen i Sverige (IIS), så är det numera fler personer som använder mobila enheter när de surfar, än antalet personer som surfar med datorer. I praktiken innebär detta att folk tar del av webbsidor på enheter med mindre skärmyta än tidigare, och med mer begränsade möjligheter till textinmatning. För att behålla användarvänlighet måste därför webbsidor numera vara avsevärt mycket mer effektiva i hur de använder skärmytan, och intuitiva när det kommer till navigering och hur användarna interagerar med sajten. Det är där som responsiv webbdesign träder in i bilden. På ett intressant sätt har denna sorts design kommit att bli en länk mellan modern teknologi och den klassiska tanken om en tillgänglig och informationsfylld webb.

Hur har webbdesigners hängt med i tiden?

För att få en rättvis överblick gällande responsiv webbdesign måste vi påminna oss om hur en traditionell hemsida faktiskt såg ut. Ofta handlade det om statiska sidor vars sidbredd inte sällan var avgjord på förhand, och som hade en stor mängd utspridda och klickbara länkar. Man antog helt enkelt, ofta med rätta, att alla som besökte sidan hade en dator och skärm vars lägsta upplösning var tillräckligt hög för att hela sidan skulle kunna visas utan problem.

Med tiden så visade sig detta vara något utav ett felaktig antagande, och i många fall en problematisk utgångspunkt. Problemen började redan när det började dyka upp mer högupplösta skärmar. Webbdesigners hade valet att öka bredden på sina layouts, eller riskera att användare upplevde sidorna som ytterst små. Detta skapade i sin tur problem för personer vars skärmar hade lägre upplösning, då hemsidorna plötsligt blev bredare och mer omfattande än vad skärmarna kunde förmedlare. Ännu mer problematiskt blev det när mobiltelefoner med internetanslutning började dyka upp, då de flesta sajter visade sig vara nästan helt obrukbara på så pass små skärmar.

Det dröjde inte längre innan det dök upp en hel del knep för att minska effekterna av detta problem. Ofta skapades flera alternativa layouts, som därefter presenterades beroende på vilken skärmupplösning besökaren hade. Men detta var allt ifrån felsäkert, då antalet skärmstorlekar och olika upplösningar är väldigt omfattande och då det resulterade i att man som webbansvarig ofta behövde administrera flera snarlika hemsidor parallellt med varandra. Risken att besökare fick ta del av olika innehåll beroende på vilken enhet de surfade på blev därmed påtaglig.

När mobiltelefonerna gjorde intåg så var det vanligt att de inbyggda webbläsarna helt enkelt skalade ned sidorna, för att på så sätt göra dem mer lättanvända på små skärmar. Även om det var en något obekväm och otymplig lösning så gjorde det iallafall att de flesta sajter faktiskt gick att besöka även när man hade en mobiltelefon. Med tiden blev mobiltelefoner och surfplattor så populära att de började bli folks primära surfenheter. Begrepp såsom mobilorienterad design, eller det internationellt mer erkända begreppet mobile first, började dyka upp för att poängtera vikten av att anpassa sajter utifrån moderna surfmönster.

Att helt enkelt använda parallella hemsidor fortsätta att vara en lösning som många valde. Fram tills relevant nyligen var det inte alls ovanligt att man som mobilsurfare helt enkelt skickades vidare till en särskild mobilsajt. Problemen med denna lösning har däremot varit otaliga. Ofta innebar det att man fick ta del av en nedbantad mobilsida med avsevärt mycket mindre funktionalitet än den primära sajten. Ett annat vanligt förekommande problem var att man skickades vidare på ett sådant sätt att sökvägen i internetadressen försvann, vilket helt och hållet förstörde det för webben så viktiga grundkonceptet med hyperlänkar. Det sistnämnda var något som Google reagerade väldigt starkt på, då det gjorde det nästan omöjligt för mobila användare att kunna använda sig utav sökmotorer med förväntat resultat.

Under 2010-talet började man därför på allvar att diskutera standardiserade lösningar för att hantera det växande kravet på flexibla och mobilanpassade hemsidor. Lösningen visade sig ligga i det som har kommit att kallas för responsiv webbdesign. Med tiden utformades lösningar för att designa hemsidor på sådant sätt att samma innehåll kunde presenteras oberoende av skärmstorlek. Istället för att anpassa innehållet, som tidigare varit så vanligt, valde man helt enkelt att anpassa hur innehållet presenterades. Begrepp såsom flyttande innehåll eller tabellös design har även använts för att illustrera vad det hela handlar om. Låt oss ta en närmare titt på responsiv webbdesign och dess fördelar.

Vad är responsiv webbdesign?

Länge var det ett förhärskande synsätt att tänka sig en hemsida som ett papper med förutbestämd bredd och höjd. Även om höjden ansågs enkel att justera i takt med att användaren scrollade sig igenom innehållet, så var bredden i många fall absolut. Detta sätt att tänka resulterade i de flesta fall i sajter som endast gjorde sig bra i den sorts visuella miljö som webbdesigner hade tänkt sig. Var sajten utformad för en liten skärm så blev framställningen katastrofal på en stor skärm, och så vidare.

Responsiv webbdesign ställde däremot detta synsätt på huvudet, och möjliggjorde för designers att skapa sidor vars layout justerades automatiskt utifrån den enhet och skärmupplösning som besökare använde sig utav. Följden blev att man som besökare kom i kontakt med samma webbsajt och tjänst oavsett vilken enhet man själv använde. Även om det inte är satt i sten vad som ska anses omfatta just responsiv design så är de flesta överens om att dessa tre punkter är särskilt väsentliga delar.

 • Dynamiska spalter, eller så kallade fluid grids, som låter tabeller, kolumner och så vidare anpassa sig till en viss skärmstorlek.
 • Flexibla bilder med relativa storlekar som gör att ingen bild tar upp för stor del av skärmytan.
 • Mediaförfrågningar som informerar webbläsaren om vilket innehåll som kan bortprioriteras vid behov.

Om man därför tänker sig en äldre hemsida som innehåll på ett papper med förutbestämd storlek, så är en modern dynamisk hemsida mer som fristående bitar av innehåll som tillsammans bildar en hemsida, och arrangerar sig självt utifrån den yta som är tillgänglig. Därmed spelar det ingen roll om besökaren använder en surfplatta, mobiltelefon, dator eller något helt annat.

Varför är det viktigt med responsiv webbdesign?

Det är värt att poängtera att det i skrivande stund finns ett väldigt stort antal skärmupplösningar som är vanligt förekommande. Låt oss testa en snabb tankelek som gör det enkelt att greppa de stora krav som finns på webbsajters förmåga att anpassa framställningen av innehållet till alla möjliga olika sorters skärmar. Tänk dig först alla de internetanslutna enheter som finns i ditt eget hem, fundera på hur många som har identiska skärmstorlekar. Fundera därefter på de mobiltelefoner som du har sett folk använda, hur många av dem hade identiska skärmstorlekar? Chanserna att väldigt stora att åtminstone varannan enhet skiljer sig åt när det kommer till storleken på dess skärm. Men vad är det man vill uppnå när man tillämpar responsiv design?

 • Att en sajt ska vara användarvänlig oavsett vilken enhet man besöker den på
 • Effektiv sökmotoroptimering (SEO) som numera kräver att en sajt är lika tillgänglig på en mobil enhet som den är på en dator med skärm.
 • Att framtidssäkra sin sajt i en tid då ny teknik lanseras snabbare än någonsin tidigare. Responsiv webbdesign innebär att man slipper riskera att behöva designa om sajten av annat än eget val.

För att dessa tre punkter inte ska förbli allmänna och generella koncept som inte går att tillämpa kommer vi att ta en närmare titt på vad de faktiskt innebär i praktiken. Låt oss därför djupdyka lite i vad som kännetecknar användarvänlighet, hur man uppnår modern sökmotoroptimering via layout och varför teknikutvecklingen gör att klassisk webbdesign inte längre är funktionell.

Användarvänlighet och effektiv design

När det kommer till webbsidor så är användarvänlighet mer viktigt än någonsin tidigare. I en tid då det är mer vanligt att surfa på mobila enheter så är det viktigt att sajterna går att navigera på ett effektivt sätt, trots att pekskärmar erbjuder relativt sett små ytor för att förmedla information. Här kommer några punkter som är avgörande för att en sajt ska vara användarvänlig. På många sätt så går dessa punkter hand i hand med en responsiv webbdesign.

 • Uppfyller sajten det tänkta syftet?
 • Är sajten intuitiv och lättnavigerad? Finns alla saker tillgängliga där man förväntar sig?
 • Behöver användare anstränga sig för att få ut nytta av sajten?

På så sätt är användarvänlighet ett helhetstänk som måste genomsyra hela projektet. Det handlar minst lika mycket om att sajten faktiskt går att använda, som att det handlar om att sajten motsvarar något som användarna faktiskt vill använda.

En given del av sökmotoroptimeringen

När Google, i slutet av april, 2015, valde att uppdatera sin sökmotoralgoritm på sådant sätt att de helt enkelt började ge mobilvänliga sajter företräde i sökresultaten så var det många som satte kaffet i vrångstrupen. Plötsligt fanns det såväl ett incitament som ett behov av att snarast möjligt tillämpa responsiv webbdesign. Förändringen hos sökjätten innebar att sajter som inte var mobilvänliga helt enkelt inte dök upp när personer Googlade på sina mobiltelefoner.

I och med att Google är en sådan pass stor aktör inom internet och sökresultat så går det helt enkelt inte att bortse från dem. Färska siffror visar att hela 90% av alla internetanvändare väljer Google när de söker, och att andra populära söktjänster, så som Bing, Yahoo! och DuckDuckGo nätt och jämnt har 2% var av den globala användarbasen. Att bortse från Google vore därför en ytterst dålig strategi för sökmotoroptimering. Eftersom Google valt att särbehandla mobilanpassade responsiva hemsidor så är det helt enkelt ett måste om man vill ha någon chans att få en gynnsam position i deras sökresultat. De sajter som valt att inte hänga med har helt enkelt fått se antalet användare rasa.

 • En överhängande majoritet av alla personer använder Google när de söker på internet
 • Google prioriterar responsiva och mobilanpassade sajter i sina sökresultat
 • Responsiv webbdesign är en naturlig del av alla strategier för sökmotoroptimering

Även om man inte har Google som primär marknadsföringskanal så är det viktigt att ha en bra sökrankning om man vill säkerställa att nuvarande och framtida kunder hittar rätt, eftersom ett stort antal personer använder Googles sökmotor för att navigera bland sajter. Statistiken talar sitt tydliga språk gällande mobilanvändningen, och inom några år förutspås i stort sett alla användare surfa med mobiler och surfplattor i större utsträckning än med datorer. Detta är på egen hand ett enormt argument varför responsiv webbdesign blir allt mer viktigt.

Enkel framtidssäkring

Tekniken går framåt med stormsteg och det är numera nästan omöjligt att förutspå vilka enheter som folk använder när de använder internet. Allt ifrån handhållna spelkonsoler och minilaptops till surfplattor och smartphones är numera givna sätt att ta del av internet. Denna insikt var verkligen drivande när World Wide Web Consortium (W3C) började etablera standarder för responsiv webbdesign. För första gången i webbens historia har det nu dykt upp praktiska hjälpmedel för att garantera att sajter är användbara oavsett enhet och skärmstorlek. När man använder sig utav responsiv webbdesign ser man därför till att både framtidssäkra sin sajt, och gör den kompatibel med alla internetenheter.

 • Säkerställer att man följer etablerade standarder och normer för webbdesign.
 • Gör sajten kompatibel med befintliga och framtida enheter.

Många har hamnat i en ond cykel av att regelbundet behöva helrenovera sina sajter bara för att hänga med i den naturliga tekniska utvecklingen. Med responsiv design så tar man helt enkelt kontroll över sin sajt, och får möjligheten att själv välja när man känner för att uppdatera layouten. Det blir därmed ett sätt att slippa oroa sig för att man ska behöva hålla koll på de senaste trenderna bara för att man har en sajt.

Är det verkligen ett måste?

För några år sedan när det inte var lika vanligt med mobilanpassad och responsiv design så var det många webbdesigners och administratörer som frågade sig om det verkligen var nödvändigt att sätta sig in i de nya förutsättningar och möjligheter gällande responsiv layout. Denna fråga besvarade däremot sig själv när försäljningen av mobila enheter sköt i höjden. Det blev helt enkelt en nödvändighet att kunna erbjuda en sajt som anpassade sig till samtliga enheter på marknaden.

På senare tid har det även blivit tydligt att responsiva layouts har en tendens att vara avsevärt mycket mer effektiva när det gäller optimering av sidor. Då de har möjligheten att dölja särskilda sidelement, skala bilder och uppnå hög nivå av dynamik utan resurskrävande skript så blir även de största sidorna väldigt snabbladdade. Därför rankar sajter med denna sorts layout ofta högt i de användbarhetstester som finns tillgängliga. Då snabbladdade sidor även är en förutsättning för bra rakning i sökmotorer är det även ytterligare argument för att låta responsiv webbdesign vara en given del av ens egen strategi för sökmotoroptimering.

Hur får man en responsiv och mobilanpassad sajt?

Många undrar hur man på bästa möjliga sätt får en sajt som uppfyller alla de moderna krav som finns gällande mobilanpassning och responsiv design. Det vore så klart fantastiskt om svaret var så pass enkelt att man när som helst kunde justera några saker och sedan vara färdig. Tyvärr så kan det ofta vara ett ganska omfattande arbete att säkerställa så man faktiskt har en sajt som kan anses mobilanpassad enligt moderna mått. Att ta hjälp från erfarna webbdesigners är därför det givna svaret, men den som är nyfiken eller vill ta saker i egna händer nöjer sig knappast med ett sådant svar. Låt oss därför titta närmare på några bra saker att hålla i åtanke.

Följ de tillgängliga standarderna

Numera bygger de flesta sidor på en kombination av HTML5 och CSS med JavaScript och tillämpningen av serverbaserade skript i behövlig utsträckning, men det är de två förstnämnda som är hemligheten bakom den responsiva designen. Det är dessa som möjliggör att sajten ändrar storlek, anpassar bilder och ikoner och helt enkelt anpassar sig utifrån samtliga skärmstorlekar.

Man bör hålla i åtanke att responsiv layout handlar om att uppnå en sajt som ska fungera oavsett skärm- eller webbläsarfönsterstorlek. Därför måste man vara noggrann gällande allt ifrån hanteringen av bilder och text till placeringen av själva innehållet. I slutändan kan man även välja att plocka bort särskilda element för att på så sätt optimera upplevelsen för användare med relativt sett små skärmar.

 • Responsiva bilder som skalar sig och anpassar storleken procentuellt.
 • När det gäller mobila enheter kan man med fördel även se till att använda bilder med mindre filstorlek.
 • Responsiv text som följer storleken på skärmen och webbläsarfönstret.
 • Mediaförfrågningar som gör det möjligt att individualisera innehållet, såsom navigeringsmenyn, utifrån en viss skärmstorlek.

Tack vare ett noggrant arbete från flera av de organisationer som arbetar med webbstandards så har man att välja mellan standardiserade responsiva stilmallar, minimalistiska men samtidigt avancerade lösningar så som jQuery-baserade Bootstrap eller helt enkelt knåpa ihop en egen lösning som drar nytta av samtliga verktyg för att uppnå vad som behövs för en viss sajt.

Tillämpa responsiv design fullt ut

Det är många som väljer att ta genvägar genom att ha en särskilt sajt för mobila enheter, medans endast datoranvändare får ta del av den fulla upplevelsen. Även om det kan verka vara det enklare valet så straffar det sig oftast i längden. Denna sorts sajter får dålig sökrankning, och man kan inte vara säker på huruvida en viss enhet bör räknas som mobil eller stationär då gråzonerna har blivit allt fler. Äkta responsiv design gör att alla användare får tillgång till samma sajt och kräver inga krångliga lösningar som bygger på omdirigering av användare utifrån vilken enhet de surfar med.

Håll koll på resultatet med automatiska tester

Flera företag och organisationer har lanserat användarvänlighetstester där man kan skriva in adressen till en webbsajt och få en automatisk analys gällande hur visuellt väloptimerad sajten är för mobila enheter, om sajten laddar tillräckligt snabbt för att anses vara tekniskt optimerad och mycket mer. Allra populärt är förmodligen Googles mobilvänlighetstest som ger en snabb och heltäckande bild gällande huruvida en sajt är redo för de krav som ställs på dagens sajter.

Räcker det med responsiv design?

Även om just responsiv design är en av de allra viktigaste sakerna när det kommer till att få en välfungerande, högrankande och smidig sajt så finns det trots detta några andra saker som man bör hålla i åtanke. Det finns en hel del saker som ansågs vara fullt acceptabel webbdesign för några år sedan, som numera verkligen bör undvikas. Låt oss ta en titt på några saker som helt enkelt anses vara dålig stil när det kommer till webbdesign. Kom däremot ihåg att det viktigaste är att göra så mycket man kan, det finns aldrig något egenvärde i att sätta upp svåruppnåeliga mål.

Undvik absolut Adobe Flash

När Adobe köpte Flash av Macromedia så var det med stora förhoppningar. Under lång tid så var det även det givna alternativet för interaktivt innehåll på internet. Men växande kritik, så som ineffektivitet och svårlösta problem med dess mobilversioner gjorde att många valde att i största möjliga mån undvika Flash-baserade sajter. När HTML5 lanserades, med omfattande stöd för ljud, film och interaktivitet, så blev det något utav dödsstöten för Flash. Den webbaserade varianten av Flash kommer att läggas ned 2020, så den som vill ha interaktivt innehåll bör verkligen satsa på HTML5.

Undvik allt för krävande JavaScript

Även om JavaScript spelar en viktig roll på den moderna webben så är det aldrig bra med överanvändning. När det gäller mobilanpassning så är det avgörande att sajterna laddar snabbt, och detta är även en del av den sökrankningsmetodik som numera tillämpas av, bland andra, Google. Att ladda enorma JavaScript-bibliotek, eller överanvända sig av JavaScript-funktioner kan dra ned en sajts helhetsbetyg i sådan utsträckning att inte ens responsiv webbdesign kan rädda den. Se till att endast använda JavaScript när det verkligen bidrar till sajtens funktionalitet. Slentrianmässig användning gör inte sällan mer skada än nytta.

Låt inte bilderna ta över allt

Trots att bilder är oerhört viktiga, särskilt i en tid då sociala medier gjort bilder till en given del av internetupplevelsen, så bör de användas med måtta. Kom ihåg att många besöker sajter för att ta del av information, och om bilderna blir ett hinder för detta så finns det en risk att användarvänligheten blir lidande. Det vore så klart trevligt om det fanns förutbestämda kriterier för hur pass mycket bilder som vore för mycket. Men faktum är att det varierar stort mellan olika sajter. Som tumregel kan man säga att sajter som försöker förmedla något icke-visuellt gör bäst i att låta texten avgöra när det passar sig att infoga bilder.

Din sajt kommer att tacka dig!

Nu har vi gått igenom några av de allra mest väsentliga sakerna när det kommer till responsiv webbdesign. Genom att ha tittat på webbens historia, visat hur den tekniska utvecklingen har tvingat fram standardiserade lösningar för dynamisk layout och gett exempel på mobilanpassning så har vi förhoppningsvis gett dig ett bättre perspektiv på det hela.

Det är numera nästan omöjligt att gissa huruvida ens besökare använder en mobiltelefon, en surfplatta, en dator, en spelkonsol eller något helt annat. Därför är det helt enkelt ett måste att tillämpa responsiv webbdesign för att kunna säkerställa användarvänlighet och funktionalitet. Då Google, som är en så pass stor aktör inom sökmotorbranschen, ger högre rankning åt mobilvänliga sajter är det även avgörande att tillämpa responsiv design om man vill sökmotoroptimera.

När dessa designmässiga principer standardiserades, via CSS och HTML5, så förklarade World Wide Web Consortium (W3C) att responsiv webbdesign var ett sätt att framtidssäkra webben i en tid då det lanseras fler nya internetanslutna enheter än någonsin tidigare. Tanken var att användare skulle kunna få samma upplevelse, oavsett om de använde en bilskärm eller en smartklocka. Deras prognoser gällande utvecklingen har visat sig stämma, och vill man vara säker på att hänga med är det därför bara att acceptera läget. Vad kan vi då konstatera om vi sammanfattar den rådande situationen kring webben och responsiv design?

 • Webben är annorlunda än förr och avsevärt mycket mer interaktiv.
 • Internetanslutna enheter kommer numera i många olika tappningar och det går inte längre att försöka anpassa en sajt för en viss sorts teknik.
 • Responsiv webbdesign ser till att sajten fungerar överallt oavsett skärmstorlek och webbläsare.
 • Mobilanpassade sajter rankas högre i sökmotorer än icke-optimerade sajter.
 • Responsiv design säkerställer att sajten fungerar även på framtidens enheter.

Hur man än vrider och vänder på det så är det ett måste att tillämpa principer för responsiva sajter. Oavsett om man väljer att ordna det på egen hand eller kontaktar en webbyrå så kommer ansträngningen att löna sig i längden, och förhoppningsvis har denna artikel både hjälpt dig på vägen och gett dig en bättre inblick i allt som har med responsiv webbdesign att göra. Behöver du hjälp med responsiv webbdesign kan du alltid kontakta oss på EMS Design Webbyrå då vi dagligen jobbar med att just mobilanpassa hemsidor så att de blir så bra som möjligt.

Lämna en kommentar

8 + 1 =