Webbdesign och trender för 2019

Den senaste tiden har det hänt oerhört mycket när det kommer till webbdesign och funktionell layout. Från ett användarperspektiv så förväntar man sig numera en smidig och flexibel upplevelse, vilket gör att det råder en ständig strävan att leva upp till användarnas önskemål. Som webbutvecklare, formgivare och designansvarig är det ett måste att hänga med i de rådande trenderna. Att kunna presentera en enhetlig upplevelse är i många fall ett måste för att få det förväntade genomslaget för en produkt, projekt eller idé. Men samtidigt som utseende och yta är oerhört viktiga, är det minst lika viktigt att inte tappa fokus på det funktionella.

Vad som har kommit att känneteckna 2019 är en balans mellan användbarhet, funktionalitet och känsla. Men dess tre ord är knappast mer än ledord, och de är långt ifrån tillräckliga för att illustrera hur man i praktiken tillämpar effektiv design. Låt oss därför ta en närmare titt på de trender och den sorts design som kommit att prägla 2019.

 • Använd färger för att uttrycka särprägel

 • Förmedla en enhetlig känsla

 • Balanserade texter och rätt typsnitt

 • Videoklipp och bilder som inte är påträngande

 • Ljud som förhöjer användarupplevelsen

 • Sidfot med relevant information

 • Landningssidor som driver trafik och informerar

 • Dynamisk design som passar alla enheter

 • Öppen och vågad layout

 • Ökad bildintensitet

 • Moderna och retroinspirerade grepp

 • Levande design som väcker intresse

Även om denna översikt är långt ifrån heltäckande så motsvarar den på många sätt de mest populära och särpräglade designgreppen som kommer att representera det pågående året.

1. Färger som en del av varumärkesprägling

Att säkerställa ett starkt varumärke är en av de viktigaste faktorerna för framgång. Detta gör att folk få möjligheten att båda känna igen och identifiera med produkten eller tjänsten i fråga. Efter några decennier av ganska dov färgsättning så verkar det numera som att proppen har släppt. Starka, vågade och konstaterande färger har återigen kommit att bli populära. Anledningen har mycket att göra med att färger visat sig inte bara påverka hur vi reagerar, utan även vad vi väljer att fokusera på.

En snabb titt på modernt färgval visar att kontraster kommit att bli ett sätt att framtvinga fokus på det man anser är mest relevant. Tydliga exempel är när färger används för att särskilja olika produkter i utbudet, eller när en enskild produkt får ett färgmässigt kontrasterande utförande som gör att man inte kan undvika att fästa blicken på den.

Från att ha prioriterat dova och neutrala färger och nyanser har det kommit att bli acceptabelt, och även önskvärt, att testa nya grepp som säkerställer att man sticker ut från mängden. Hur påverkar då detta webbdesign? En hemsida är en given del av varumärket, och att ha en enhetlig färgsättning som sträcker sig över hela ens profilering, oavsett om det handlar om produkt, tjänst eller hemsida.

2. Design som resonerar med besökarnas känslor

Användare förväntar sig att en sajt eller tjänst ska förmedla samma känsla som de förknippar med varumärket. Detta har kommit att kallas för känslomässig design, och åsyftar företeelsen att valet av design ska matcha den känsla som produkten, tjänsten eller konceptet förmedlar. Det sägs att de grundläggande känslorna är glädje, överraskning, nyfikenhet, ilska, sorg, rädsla, skam och äcklad. Vad är det egentligen ni vill förmedla? Genom att säkerställa så att både design och användarupplevelse ger rätt känsla så garanterar man sig själv tillförlitlig enhetlighet.

3. Rätt val av typsnitt och upplägg av texter

Även om webbfonter numera är ett givet och etablerat begrepp så går det knappast att tillräckligt poängtera vikten av att välja rätt typsnitt. Skillnaden mellan att ta del av textinformation på papper och på en skärm kan vara lika stor som skillnaden mellan natt och dag. De rådande trenderna är tydliga avseende val av fonter som på ett konkret sätt gör att man kan ta del av informationen som förmedlas.

Men detta sträcker sig även bortom typsnitt. I en tid då mobiltelefoner och surfplattor kommit att motsvara mer än hälften av den sorts enheter som personer använder för att surfa på nätet, så måste man alltid hålla i åtanke att besökaren förmodligen ser hemsidan på en skärm som är mindre än den som användes vid själva utformningen. Kortare stycken och responsiva bilder är på så sätt en garanti för att alla besökare kan ta del av den information och upplevelse man vill förmedla.

4. Videoklipp och rörliga bilder

Rörliga bilder har under lång tid varit ett kontroversiellt ämne. Förr i tiden så handlade denna diskussion mycket om att rörliga bilder krävde så mycket bandbredd att det helt enkelt tog för lång tid att besöka denna sorts hemsidor. Numera handlar det istället om huruvida information bäst förmedlas via text, bild eller video. Det finns knappast en givet svar, men forskningen har visat att personer generellt sett föredrar bilder och texter för generell och översiktlig information, men uppskattar videoklipp och filmer när det kommer till användarinstruktioner och förmedling av saker som anses vara av mer personlig natur.

Det har visat sig vara en vinnande kompromiss att ge besökare möjligheten att välja när de tar del av filmer och videoklipp. Av samma anledning som reklamblockerar blivit populära, så uppskattar väldigt få personer att klipp spelas upp när man minst anar det. Oväntade och oönskade klipp stjäl bara fokus från det som man försöker förmedla. Se därför till att ge besökarna möjligheten att själv aktivera klippen, eller säkerställ att de rörliga bilderna verkligen är relevanta.

5. Ljud som en del av gränssnittet

Det ansågs länge något utav dålig stil att ha ljud på hemsidan. I takt med att hemsidor blivit allt mer interaktiva så har denna föreställning förändrats. Numera är ljud en accepterad del av interaktiv design, och används för allt ifrån att markera notifikationer till att tydliggöra användarens interaktion med gränssnittet. Detta betyder så klart inte att varje enskilt klick måste resultera i ett ljud, utan bara att man har möjligheten att använda människan instinktiva reaktion på ljud för att förstärka upplevelsen. För sajter som fokuserar på återförsäljning kan det vara en bra idé att låta en diskret popup med ljud illustrera när ett köp för en given produkt har genomförts, handlar det däremot om gränssnitt så kan ljud med bra effekt användas för att markera särskilda händelser.

6. En tydlig och användbar sidfot

Det har kommit att bli något utav en de facto-standard att sidfoten på en hemsida innehåller såväl kontaktinformation som snabblänkar till de mest relevanta sidorna. Oavsett om man väljer att använda den som en summering av vad man nu erbjuder eller om man ser den som en översikt så bidrar en sidfot i väldigt stor utsträckning till användarvänlighet. Se det som en chans att presentera viktiga internlänkar, eller som en möjlighet att presentera viktiga samarbetspartners. Hur man än väljer att använda sin sidfot så kan man vara säker på att den kommer att bli en viktig del av hemsidan.

7. Landningssidor för det som är särskilt viktigt

Det har blivit allt mer populärt att ha dedikerade landningssidor för särskilda produkter eller tjänster. Om man har en viss storsäljare, eller vill sätta fokus på en viss tjänst, så kan en landningssida verkligen bidra till såväl uppmärksamhet som lättillgänglig information. Vad som kännetecknar denna sorts sidor är att de vanligtvis finns tillgängliga på en egen domän och endast innehåller information som är kopplat till ett visst varumärke, produkt, tjänst eller idé. Man kan helt enkelt se det som ett sorts produktblad.

Många väljer att sjösätta landningssidor för endera särskilt populära produkter eller tjänster, eller för något som man vill lansera. I kombination med relevant sökmotoroptimering kan denna sorts sidor bidra till både ökad omsättning och till att skapa intresse. Då det ofta är tillräckligt med statiska landningssidor så behöver man använda sig utav resursintensiva lösningar såsom WordPress eller Drupal. Man kan genom dessa innehållssystem (WordPress & Drupal) med fördel lansera snabba och effektiva landningssidor som både levererar relevant information och driver trafik till ens primära och mer övergripande sajt.

8. Dynamisk design

Begreppet dynamisk design omfattar ett stort antal företeelser. Medan vissa förknippar det med mobilanpassad layout med bilder och tabeller som automatiskt justerar sig efter skärmstorlek, så låter andra personer begreppet definieras av metoden att använda oändliga geometriska mönster för att skapa sidor som aldrig blir tråkiga oavsett hur stor skärmen är. Men hur man än vrider och vänder på det hela så är det numera väldigt viktigt att säkerställa så att en hemsida ser bra ut på såväl stora som små skärmar. Att låta en sajt anpassa sig dynamiskt, oavsett om det handlar om layout eller mönster, är i stort sett ett felsäkert sätt att ge varje besökare samma upplevelse på alla typer av enheter (mobil, surfplatta eller dator).

Nu för tiden går det knappast att förutspå den skärmupplösning eller enhet som besökare använder för att navigera ens egen sajt. Därför är det viktigt att gång på gång poängtera att layout numera måste vara så pass adaptiv att den är lämpad för i stort sett samtliga enheter på marknaden. Turligt nog så kan detta i stor utsträckning säkerställas genom Responsiv CSS, Media Queries och andra standardiserade metoder för responsiv webbdesign.

9. Öppen och asymmetrisk layout

Traditionellt sett så har hemsidor varit indelade i endera tabeller eller väl avgränsade rutmönster. En trend som är i stigande popularitet är att helt enkelt slopa allt som har med geometriska avgränsar att göra. Låt layouten vara en tom och öppen tältduk där navigeringselement placeras där det känns naturligt, istället för att fokusera på strikt symmetrisk geometri. Denna sorts design har kommit att bli väldigt vanlig för produktpresentationer och skapar en ojämförlig känsla av rymd.

10. Bildintensiv design: 2D eller 3D?

Precis som med videoklipp så har stora, påtagliga och högupplösta bilder länge varit ett kontroversiellt inslag när det kommer till webbdesign. I viss utsträckning handlar det om att begränsad bandbredd tidigare gjort det svårt att tillhandahålla stora bilder, men även då låga skärmupplösningar tvingat fram bildoptimering. Numera är det däremot oerhört vanligt med bilder som har allt i från hög upplösning till en sammansättning som ger en känsla av 3D. Detta faller även samman med trenden att prioritera intensiva färger. Man kan med fördel kombinerar färger och gråskalor för att framhäva särskilda aspekt av en viss bild. Numera sätter endast fantasin gränser.

11. Modernt retro

Även om modernt retro är en motsägelse så sätter begreppet på många sätt fingret på vad det hela handlar om. Vår gemensamma kultur har nämligen nu uppnått den nivå att det egentligen inte spelar någon roll huruvida man låter sig inspireras av 50-, 60-, 70- eller 80-talet. Känner man för det så kan man till och med låta sig präglas av ett helt annat århundrade. Det är nämligen så att det kommit att bli helt acceptabelt att lansera konceptsajter som använder sig utav gångna tiders bildspråk. Ofta är denna sorts stilistiska grepp ett oerhört uppskattat inslag i befintlig profilering och kan göra oerhört mycket för att särskilja en själv från konkurrenterna.

12. Levande design och abstraktioner som fångar intresse

Många anser att vi numer har sett det mesta och att inget längre överraskar. De som har denna inställning fick däremot bita i det sura äpplet när så kallade gravitationslösa bilder började dyka upp. Vad som kännetecknade dessa var att de illustrerade produkter och tjänster på ett sätt som om de vore tillgängliga i rymden, nämligen utan de fysiska lagar som präglar jorden. Denna sorts designmässiga grepp kan göra oerhört mycket för att besökarna ska få känslan av att de upplever något helt och hållet unikt. Andra sorts stilistiska grepp som ligger i tiden är förskjutning av perspektiv, påträngande färger och stilren design även känd som ”flat design”.

Vad tror ni kommer att dominera 2019?

Det är ingen tvekan om att 2019 har kommit att representera såväl nya stilistiska grepp som en förgrening av då- och nutid. Tekniska framsteg har i stor uträckning gjort det möjligt att individualisera användarupplevelsen och låta den justeras utifrån olika tekniska förutsättningar. Vi lever verkligen i spännande tider för design och man kan vara säker på att rådande gränser hela tidens tänjs för att kunna leverera unika och nya spännande upplevelser.

Vill ni som företag ha hjälp med webbdesign eller webbutveckling så tveka in att höra av er till oss på EMS Design Webbyrå genom att kontakta oss.

Postad i kategori: ,

4 svar på ”Webbdesign och trender för 2019”

 1. Jag tror att i samband med att 5G nätverk rullar så kommer vi se en större utsträckning av mer högupplöst intensiva webbplatser. I dagsläget kvarstår risken med att google värderar ditt innehåll utifrån laddningstider och med deras mobile-first approach så får vi nog vänta ett bra tag på detta.

  Gällande ljud på webbplatser är jag skeptisk, detta var något som fanns mycket på webb 1.0 men något många webbplatser gått ifrån med goda skäl. UX studier pekar på att onödiga ljud snarare frustrerar användare. Med vissa undantag för sociala medier, där ljudet ger en dopaminkick då användaren vet vad ljudets innebörd är det vill säga, en ny like, kommentar eller vänförfrågan.

  Det kommer bli intressant att se vad för designtrender vi ser under 2019, men kanske framförallt vad som händer när 5G ökar hastigheten till våra smartphones

  Svara
  • Håller med att ljud kan ge bra effekter för vissa typer och andra inte men precis som du säger är det en like eller ett svar som ger de mesta. Ska även bli skoj med mer HD webbplatser då vi idag optimerar bilder väldigt mycket.

   Svara
 2. Välskrivet och intressant. Vore intressant med en uppdaterad artikel för 2020.

  Kanske något med VR eller det faktum att allt fler använder sig av röstsökning och hur det påverkar upplägg eller SEO.

  Svara
  • Absolut. Vi jobbar på lite mer artiklar för djupdykande inom flera olika ämnen som t.ex. SEO. Röstsökning kommer öka men även AI för hantering och se sökbeteende mm. Så 2020 och 2021 blir definitivt intressanta år inom webbutveckling.

   Svara

Lämna en kommentar

två − 1 =